Rok 2017 2018 2019 2020
Obroty 25 Mln € 28 Mln € +30 Mln € 33 Mln €
Powierzchnia
Magazyny
3600 mq
3
8000 mq
3
8000 mq
3
8000 mq
3
Pracownicy
Agenci
52
8
60
6
+70
8
75
8
Zarządzane artykuły
Kody ogółem
20.000
800.000
25.000
1.000.000
30.000
1.500.000
33.000
1.500.000
Statistiche_img

FROM THE LOCAL NEWSPAPER “IL PICCOLO” – OMNIA RANKED IN THE “TIGER COMPANIES” IN OUR REGION

Il Piccolo - Trieste